XuMuK.ru - ВИННІ КИСЛОТИ - Хімічна енциклопедія


ВИННІ КИСЛОТИ (Дігідроксіянтарние к-ти), мовляв. м. 150,09; бесцв. кристали . Існує у вигляді трьох стереоизомеров і рацемату (Виноградної к-ти; див. Нижче):

D-Винна к-та (виннокаменная к-та, винна к-та) - т. Пл. 170 ° С; d4201,7598; + 11,98 ° (Н2О), + 0,46 ° (СН3ОН); Х1 1,3 * 10-3, К26,9 * 10-5 (25 * С); р-рімость (г в 100 г р-розчинника): у воді-139,44, етанолі - 20,40 (18 ° С); розчин. в ацетоні . при піролізі D-винної к-ти утворюються пировиноградная СН3СОСООН і піровінная (метілянтарная) НООССН (СН3) СН2СООН к-ти, СО2. Вона відновлюється до бурштинової к-ти, відновлює аміачний розчин AgNO3 до Ag; в лужному середовищі розчиняє Сu (ОН) 2 з утворенням прозорого яскраво-синього розчину - реактиву Фелінга . Отримують D-винну к-ту дією мінер. к-т на її кислу К-сіль ( винний камінь ), Що утворюється при бродінні виноградного соку. D-Винну к-ту застосовують в харч. пром-сти, медицині, для вироб-ва її ефірів і солей , Наз. тартрату . Про застосування останніх див. Таблицю.

D, L-Винна к-та (виноградна к-та) з води кристалізується у вигляді дигідрату 2С4Н6О6 * 2Н2О (т. пл. 73 ° С), зі спирту-в безводної формі (т. пл. 205 ° С); К1 1,02 * 10-3, К2 4,0 * 10-5 (25 ° С); р-рімость дигидрата (г в 100 г р-розчинника): у воді - 20,6, етанолі - 2,08 (15 ° С), ефірі - 1,08.

Властивості ТА ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ тартрату

При нагр. до 130 ° С з соляної к-тій виноградна к-та частково перетворюється. в мезовінную. Виноградна к-та утворюється в суміші з мезовінной при кип'ятінні розчину D-винної к-ти з лугом , при окисленні фумаровой або сорбінової к-ти дією КМnО4, при відновленні гліоксилової к-ти Zn в оцтової к-ті.

Мезовінная к-та (антівінная к-та) -т. пл. 140 ° С; d4201,666; K1 6,0 * 10-4, К2 1,4 * 10-5 (25 ° С). Утворює моногідрат С4Н6О6 * Н2О; р-рімость в 100 г води 125 м Кисла К-сіль мезовінной к-ти дуже добре розчин. в воді . Утворюється мезовінная к-та при продовжить. кип'ятінні всіх форм винних кислот в розчинах їдких лугів , при окисленні малеиновой к-ти (КМnО4 або OsO4) або фенолу (КМnО4). L-Винну к-ту отримують розщепленням виноградної к-ти.


===
Ісп. література для статті «ВИННІ КИСЛОТИ »: Гауптман З., Грефе Ю., Рема НЕ X., Органічна хімія , Пров. з нім., М., 1979; Терне і А., Сучасна органічна хімія , Пров. з англ., т. 1, М., 1981, с. 120-66; Органічна хімія , Пров. з англ., т. 4, М., 1983, с. 175. Т.Е.Баева.

Сторінка «ВИННІ КИСЛОТИ »Підготовлена за матеріалами хімічної енциклопедії .